Grafika z treścią: TERAZ wyższa dotacja na materiały i urządzenia - skorzystaj z tej szansy! do 22 200 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 18 500 zł na kotłownię gazową do 20 400 zł na kocioł na pellet drzewny do 20 400 zł na instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej do 16 700 zł na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła do 15 000 zł na PV plus nawet do 100% dofinansowania na docieplenie domu i wymianę stolarki Ministerstwo Klimatu i Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SKORZYSTAJ Z WYKAZU ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW: lista-zum.ios.edu.pl czyste powietrze zdrowy wybór

3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze".

 Zmiany objęły m.in.:

  • podwyższenie progów dochodowych;
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3
    w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Nowe zasady Programu udostępnione zostały na stronach internetowych: