Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późno zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza przeprowadzenie konsultacji do projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018:
- termin konsultacji: 4.10.2017 r. -11.10.2017 r.
- forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej http://bip.niebylec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niebylcu.
Uwagi i opinie do przedstawionego projektu Programu można kierować:
- pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, kancelaria ogólna, p. nr 9.

Więcej informacji:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 4 października 2017 r.

Projekt "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"