Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych oraz termin pierwszych posiedzeń OKW

Informujemy o powołaniu przez Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II składów obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019. Składy komisji dostępne są w Załączniku do postanowienia nr 302/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 23 września 2019 r., który dostępny jest poniżej, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec oraz na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu  (Niebylec 182) 26 września 2019 r. o godz. 18:00.

Załączniki do postanowienia nr 302/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 23 września 2019 r. - POSTANOWIENIA KOMISARZY WYBORCZYCH W RZESZOWIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2019