INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 maja br. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionej komisji wyborczej: - Nr 7, w liczbie 1. § 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec. § 3 W dniu 14 maja br. o godz. 14:10 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: - Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6 - Nr 8 - Nr 9 - Nr 10 - Nr 11. § 4 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II (-) Andrzej Skowron