Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf)Wniosek o ustalenie numeru porządkowego[Wniosek o ustalenie numeru porządkowego]
Pobierz plik (Wniosek_o_zmianę_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy[WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy]
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_przeznaczeniu_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego_działki.pdf)WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO[WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO]
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY [WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - dokument pdf]
Pobierz plik (Wniosek_o_wycofanie_wniosku_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WYCOFANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY[WYCOFANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY]
Pobierz plik (Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_celu_publicznego.pdf)WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO[WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO]
Pobierz plik (Wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf)WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy[WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy]
Pobierz plik (Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_wniesienia_odwołania.pdf)OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA[OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA]