Aktualności z Gminy Niebylec

Ogłoszenie do mieszkańców Małówki

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2019 r., na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 6 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 8 lub 9.

WÓJT GMINY NIEBYLEC
Zbigniew KORAB