2021 10 25 Polski Lad

W dniu dzisiejszym Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach programu Gmina Niebylec uzyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka. Wartość inwestycji to 12 000 000 zł, z czego 11 400 000 zł to kwota dofinansowania z programu Polski Ład, zaś 600 000 zł to wkład własny Gminy Niebylec.

Realizacja inwestycji ma na celu zwieszenie efektywności procesu oczyszczalnia ścieków poprzez zainstalowanie efektywnych urządzeń w części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczalni. Pozwoli to na przekształcenie osadów ściekowych w produkt przyjazny środowisku. W ramach zadania przewiduje się także m. in. zakup pojazdów, w tym WUKO, beczki asenizacyjnej i ciągnika na potrzeby transportu ścieków i osadów do oczyszczalni ścieków.