Zdjęcie z widokiem na Niebylec

Miło nam poinformować, że Gmina Niebylec otrzymała prawie 8 milionów złotych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ostatnim czasie Rząd RP przeznaczył 4 miliardy zł na tego rodzaju inwestycje. Dodatkowe środki trafią do gminy jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.