27 lipca 2014r. po raz siódmy w Połomi odbyło się Podkarpackie Święto Malin, które wpisało się w kalendarz nie tylko gminy Niebylec ale i całego województwa. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: proboszcz parafii Św. Mikołaja w Połomi, wójt gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Patronat honorowy objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. dziękczynną o godz. 14.00 w oprawie muzycznej orkiestry dętej z Niebylca. Mszę odprawił i homilię wygłosił główny inicjator i organizator święta malinowego ks. Artur Grzęda. Na początku mszy św. powitał gości m. inn władze rządowe woj. Podkarpackiego wraz z dyrektorami instytucji okołorolniczych, władze samorządowe wraz z radnymi sejmiku wojewódzkiego oraz z Izbą Rolniczą i Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, władze samorządowe powiatu strzyżowskiego z radnymi oraz szefami jednostek organizacyjnych tworzących powiatową administrację zespoloną, władze samorządowe gminy Niebylec wraz z radnymi dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów wsi, wszystkich pozostałych zaproszonych gości przyjaciół Połomi i całej niebyleckiej gminy. W sposób szczególny powitał z akcentem przyjacielskim wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba oraz starostów święta malinowego państwa Zofię i Zbigniewa Dziadoszów.

 

W swojej homilii ks. wyraził wielką radość ze spotkania z rolnikami, ludźmi związanymi z polską ziemią, ludźmi którzy nas żywią i bronią. Mówił również o tym, że człowiek już od dzieciństwa powinien uczyć się szanować swoją ziemię, trzeba być dziedzicem tych wszystkich przymiotów, cnót jakie nasi przodkowie zdobyli w pocie czoła i krwawych ofiarach. Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej ziemi, trzeba stworzyć sieć własnej dystrybucji sieć zdrowej żywności niezależnie od hurtowni polskich gospodarstw. Wyraził nadzieję , że to właśnie małe rodzinne plantacje będą nadal dominowały w produkcji malin. Dodał, że mamy promować polską żywność, polskie rolnictwo, bo zdrowa żywność ma wpływ na stan zdrowia naszych rolników. Wielka jest rola samorządów i współpracy z rolnikami. Prace winny być wspomagane z funduszy społecznych zaś wartość ziemi ma być chroniona i szanowana nie można myśleć o zysku ze szkodą dla natury powiedział ks. proboszcz.
Po nabożeństwie starościna Zofia Dziadosz powiedziała, że Połomska ziemia nigdy nie zapomni smaku i zapachu malin a Matka Boska Jagodna będzie błogosławić i chronić nasze uprawy. Na zakończenie podziękowała wszystkim za podjęcie trudu organizacji tego święta. Po czym razem z panem Zbigniewem wręczyli chleb wójtowi gminy. Potem kolejno głos zabierali wójt Zbigniew Korab, Jerzy Jakubiec dyrektor z PODR w Boguchwale, Marek Ordyczyński dyrektor z ARiMR oraz Zofia Dzika radna Powiatu strzyżowskiego Zostały też odczytane listy z podziękowaniami z zaproszenie od: marszałka województwa podkarpackiego Władysław Ortyla, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza, posła na sejm RP Kazimierza Moskala oraz posła do parlamentu europejskiego Stanisława Ożoga zaś emeryci z Połomi odśpiewali kuplety przygotowane na tę uroczystość.
Wszyscy z obawą spoglądali niebo ponieważ z daleka nadciągały czarne chmury jednak jak mówią z dużej chmury mały deszcz i lekka bryza nie zakłóciła przebiegu imprezy. Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla rolnictwa" i „Honorowych Odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza". Pierwsze z nich przyznaje na wiosek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który przyznał dwie odznaki honorowe dla Józefa Dzindzio z Gwoździanki i Mariana Bobowskiego z Baryczki. Również na wniosek przewodniczącego Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzego Batora, zarząd PODR w Boguchwale nadał odznakę honorową imienia Świętego Izydora Oracza dla: Stefana Czurczaka, Stanisława Daszykowskiego, Bolesława Doparta, Zofii Głodowskiej, Stanisława Lenarta, Michała Noworóla, Edwarda Pietruchy, Haliny Rozborskiej, Józefa Słupka, Mariusza Szurleja. Odznaczenia wręczali: wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab, Jerzy Bator, Stanisław Kołucki, Jerzy Jakubiec, oraz Stanisław Telesz.
Jednym z punktów programu był konkurs przysmaków malinowych, do którego zgłosiły swój udział panie z 10 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz Koło Emerytów i Rencistów z Połomi. Wszystkie potrawy to po prostu „niebo w ustach". Przyciągały smakoszy, a na stoiskach był ciągły ruch i tłum. Komisja w składzie: Anna Bodaszewska ODR Boguchwała, Maria Ruszała KGW Glinik Zaborowski, Renata Kozdraś GOK Niebylec postanowiła nagrodzić I miejscem KGW z Gwoźnicy Dolnej za wszystkie produkty czyli krem malinowy z bitą śmietaną, babeczki z malinami a przede wszystkim ciasto serowo- malinowe, II miejsce przyznała KGW z Lutczy za deser piknikowy zaś III miejsce przypadło KGW z Połomi za czekoladki domowej roboty z nadzieniem malinowym. Pierwszą nagrodę ufundował PODR, drugą wójt gminy Niebylec a trzecią GOK w Niebylcu. Pozostałe panie otrzymały wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.
Uroczystościom towarzyszyły liczne występy artystyczne zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu czyli „Promyczków" i mażoretek oraz zespołów gościnnych: ZPiT „Rudki" to reprezentacyjna grupa folklorystyczna z Rzeszowa, ma za sobą wiele występów na festiwalach międzynarodowych i w Polsce. Kierownikiem i choreografem jest Tomasz Rożek. Zatańczyli poloneza powitalnego, suitę tańców lubelskich, beskidu śląskiego, przeworskiego. Innym zespołem był ZPiT „Kompanija" z Boguchwały. Repertuar zespołu i kapeli to piosenki i melodie z regionu krośnieńskiego, rzeszowskiego i przeworskiego. Funkcjonuje już 15 lat przy Towarzystwie Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale i wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, Samorządu Wojewódzkiego i Burmistrza Boguchwały. Kierownikiem muzycznym jest Michał Stefanik. Występowali na Folk Festiwalu w Bułgarii w Turcji, Macedonii i we Włoszech W czerwcu br zespół Kompanija był na międzynarodowym festiwalu w Hiszpanii w Calella, gdzie promował gminę Boguchwała i woj. Podkarpackie. Na nasze zaproszenie przyjechał również polonijny ZPiT „Kujawiacy" z Kanady w ramach XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W Połomi zaprezentowali się w tańcach Beskidu żywieckiego, regionu łowickiego oraz polce warszawskiej. Podczas tych uroczystości nie zabrakło innych atrakcji były kiermasze i wystawy rękodzieła artystycznego. Piękną wystawą trofeów mogło pochwalić się koło łowieckie „Bażant" z Czudca, wśród wystawców swoje stoiska zaprezentowali PIR, KRUS, PODR w Boguchwale oraz Urząd Marszałkowski z Rzeszowa. Podczas dożynek pracownicy tych instytucji rozdawali czasopisma i ulotki rolnicze, udzielali informacji rolniczych. Również nadleśnictwo Strzyżów miało ciekawy konkurs i cenne nagrody, była loteria fantowa zorganizowana przez radę rodziców Zespołu szkół w Połomi, najmłodsi mogli podziwiać policję konną oraz pozjeżdżać na zjeżdżalniach i popluskać się w kulach wodnych. Konferansjerkę prowadziła Agnieszka Cynar z GOK Niebylec a gastronomię zapewniła firma Toskania z Nowego Sącza.

Tekst ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylec - www.gok-niebylec.webd.pl