Zgodnie z przyjętym od lat terminarzem pierwsza sobota i niedziela lipca zarezerwowane są na Dni Gminy Niebylec. 5 lipca impreza ta rozpoczęta została na stadionie sportowym w Niebylcu od dyskoteki z D.J. Cary. Tuż po zmroku dyskoteka została na chwile przerwana ognistym pokazem „fireshow” przez grupę LUMEN NOCTIS z Rzeszowa. Sobotnia część święta gminy zakończyła się grubo po północy. 6 lipca w niedzielę od godz. 15 rozpoczęła się druga cześć od gier i zabaw dla najmłodszych. Następnie wystąpiły lokalne grupy artystyczne począwszy od najmłodszych, czyli dziecięcego zespołu Promyczki, sekcję dętą działającą przy GOK Niebylec pod kierownictwem Janusza Raka, Mażoretki oraz Trio Galicyjskie. Po występach artystycznych nastąpiło wręczenie nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O niebylecki miecz”. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej jeszcze w październiku 2013 r., zaś celem było promowanie twórczości oryginalnej, charakteryzującymi się wysokimi walorami artystycznymi, a z drugiej strony poszerzającej wiedzę o regionie niebyleckim.

Jak można przeczytać na stronie Towarzystwa – www.towarzystwo.niebylec.pl:

..konkursie wzięło udział 43 osoby - 22 w kategorii dorosłych i 21 w kategorii młodzież - które łącznie nadesłały 47 prac (uczestnicy mogli startować zarówno w prozie, jak i poezji). Napłynęło 33 zestawy wierszy oraz 14 opowiadań. W nadesłanych pracach dominuje tematyka żydowska oraz nawiązania do Juliana Przybosia i jego twórczości. Jest wiele utworów sentymentalnych poświęconych Połomi i Niebylcowi; są też opowiadania traktujące o problemach społecznych; opowiadanie z pogranicza fantasy czy też prace odnoszące się do autentycznych wydarzeń naszego regionu..”

..w konkursie wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszego regionu (Niebylec, Połomia, Baryczka, Gwoźnica Górna, Konieczkowa, Jawornik, Gwoździanka), ale osoby z całej Polski: Wieliczki, Suchowoli, Żywca, Krakowa, Świętochłowic, Nowej Huty, Rzeszowa, Kostarowców Sędziszowa Małopolskiego, Strzyżowa i Żyznowa..”

Jury konkursowe to:

..dr hab. Zenon Ożóg prof. UR - dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; autor kilkudziesięciu publikacji zwartych; juror w konkursach literackich; specjalizuje się w literaturze polskiej XX wieku, tradycji literackiej, literaturze polskiej na emigracji, genologii i stylistyce poezji religijnej; Uta Przyboś - prywatnie córka pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej poety Juliana Przybosia; malarka i poetka; Dorota Kwoka - poetka, malarka, grafik, recytatorka i animatorka kultury z Rzeszowa i Katarzyna Grzebyk - dziennikarka; logopeda; sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej..”

Komisja nagrodziła uczestników konkursu następująco:

"DOROŚLI - PROZA

I MIEJSCE dla Cecylii Machoś ze Strzyżowa (godło: Eli) za opowiadanie „Salome, Salome”

II MIEJSCE dla Waldemara Bałdy z Krakowa (godło: Gabriel) za opowiadanie „Tylko spokój”

Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano

 

DOROŚLI - POEZJA

I MIEJSCE dla Anny Piliszewskiej z Wieliczki (godło: Imperatyw kategoryczny) za zestaw wierszy

II MIEJSCE dla Bogdana Nowickiego ze Świętochłowic (godło: Mak) za zestaw wierszy

2 równorzędne III MIEJSCA dla Krystyny Gudel z Suchowoli (godło: Aleksandra) i dla Mieczysława A. Łypa (godło: Julian) za zestawy wierszy

 

MŁODZIEŻ - POEZJA

I MIEJSCE dla Kacpra Ciuby z Baryczki (godło: Gaspar) za wiersz „Na targu”

II MIEJSCE dla Natalii Lisek z Jawornika (godło: Naatstory) za wiersz „Ławka”

III MIEJSCE dla Patrycji Rędziniak z Połomi (godło: Pyśka) za wiersz „Dzień z życia Połomi”

 

MŁODZIEŻ - PROZA

I MIEJSCE dla Michała Małka z Połomi (godło: Misiu) za opowiadanie „Ta ziemia od innych droższa”

II MIEJSCE dla Marcina Kozaka z Baryczki (godło: Joachim) za opowiadanie „Ranne zwierzę”

III MIEJSCE dla Natalii Lisek z Jawornika (godło: Naatstory) za opowiadanie „Sztuka życia”

Wyróżnienie Wójta Gminy Niebylec przyznano Bogdanowi Nowickiemu ze Świętochłowic (godło: Mak) za wiersz „Niebylec deszczową porą”

Nagrody zostały wręczone przez komisję konkursową oraz zarząd Towarzystwa, wójta gminy Zbigniewa Koraba, starostę strzyżowskiego Roberta Godka oraz sponsorów Stanisława Jakubowskiego właściciela salonu Suzuki Auto Jakubowscy w Rzeszowie, Pawła Czurczaka firma Neobus z Niebylca. Konkurs sponsorowany był również przez firmy Rur-Bud oraz Dom-Most obydwie z Lutczy. Na wręczenie nagród laureaci przybyli m.in. z Krakowa, Wieliczki oraz Świętochłowic.

Laureaci konkursu literackiego to nie jedyne osoby wyróżnione podczas Dni Gminy, po zakończeniu nagradzania laureatów przez TMZN rozpoczęło się wręczanie Nagród Honorowych Wójta Gminy Niebylec, które przyznano w 8 kategoriach: rolnictwo, działalność społeczna, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne, służba publiczna, kultura, działalność sportowa oraz nowa kategoria Przyjaciel Gminy Niebylec. W roku 2014 wyróżniono:

- w kategorii Rolnictwo nagrodę otrzymał Piotr Ciuba prowadzący gospodarstwo rolne wielkości 7 ha w Gwoźnicy Górnej. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż i roślin wysokobiałkowych,

- w kategorii Działalność społeczna nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Lutczy. Jest to organizacja działająca od ponad 100 lat w Lutczy, której celem jest poprawa życia mieszkańców, aktywizacja kobiet wiejskich oraz troska o kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. Przewodniczącą KGW w Lutczy jest Maria Cynar. Koło liczy ok. 30 członkiń,

- w kategorii Gospodarka nagrodę otrzymał Pan Witold Korab właściciel Firrny Raf-Mar. Firma została założona w 2007 r., świadczy usługi w sektorze budowlanym. Z roku na rok firma dynamicznie się rozwija i zatrudnia coraz to większą liczbę pracowników. Siedzibą firmy jest miejscowość Lutcza,

- w kategorii Bezpieczeństwo publiczne nagrodę otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoździance. Organizacja założona została w 1962 r. Jest jednostką wpisującą się w system bezpieczeństwa publicznego Gminy, pełniąc jednocześnie wiele funkcji pozapożarniczych, wśród których najbardziej istotne to funkcja kulturotwórcza, organizatorska i oświatowa. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w wielu akcjach ratunkowych, szkoleniach i ćwiczeniach. Prezesem stowarzyszenia jest dh Kamil Czurczak, a Naczelnikiem dh Karol Misztal. Nagrodę odebrał prezes OSP,

- w kategorii Służba publiczna nagrodę otrzymał Tadeusz Stanisławczyk wieloletni sołtys wsi Konieczkowa, który pełni tę funkcję już 20 lat. Pracował wcześniej jako traktorzysta w Spółdzielni Kółek Rolniczy w Niebylcu. Po likwidacji spółdzielni zaczął prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Pan Tadeusz jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych. Aktywnie angażuje się również w działalność parafii,

- w kategorii Kultura, nagrodzono Parafialną Orkiestrę Dętą z Gwoźnicy Górnej. Orkiestra skupia w swoich szeregach najmłodszych mieszkańców parafii. Bierze udział w wielu imprezach i uroczystościach, które odbywają się nie tylko na terenie gminy, ale również całego Podkarpacia. Kapelmistrzem orkiestry jest pan Marian Bosek. Nagrodę odebrał Tomasz Kozdraś działacz orkiestry,

- w kategorii Działalność sportowa nagrodzono Łukasza Liskowicza. Pan Łukasz jest inicjatorem założenia Klubu Sportowego SMS Neobus Niebylec, który powstał w 2010 r. Klub bierze udział z sukcesami w rozgrywkach III podkarpackiej ligi siatkarskiej. Pan Łukasz jest osobą, która świeci przykładem dla młodego pokolenia zawodników, ogromnym zaangażowaniem i sumiennością w pracy klubowej,

- w kategorii "Przyjaciel Gminy Niebylec" nagrodę otrzymał prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Kierownik Zakładu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Popularyzator kultury języka polskiego, członek honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. W imieniu prof. Ożoga nagrodę odebrał brat dr Zenon Ożóg.

Nagrody zostały wręczone przez wójta gminy Zbigniewa Koraba, przewodniczącą Rady Gminy Danutę Lęcznar oraz sekretarza gminy Antoniego Chuchlę.

Wydawać by się mogło, iż będzie to koniec wręczenia wyróżnień oraz nagród, a jednak na scenie niepodziewanie pojawili się strażacy, przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Niebylcu. Druhowie Adam Błądziński – prezes ZG ZOSP RP, Stanisław Daszykowski – komendant gminny oraz Wacław Krupa - wiceprezes ZG ZOSP RP postanowili publicznie podziękować wójtowi za dotychczasową owocną współpracę oraz dbałość o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Druhowie wręczyli Zbigniewowi Korabowi ozdobny hełm paradny oraz okolicznościowy prezent.

Po dłuższych niż zazwyczaj momentach wyróżnień obchody święta gminy powróciły do muzyczno-tanecznego charakteru, czyli na początek występu gwiazdy wieczoru zespołu Universe oraz zabawy tanecznej z zespołem Stereo do późnych godzin nocnych.

Ponadto na stadionie można było obejrzeć motocykl żużlowy zaprezentowany przez żużlowca Rafała Trojanowskiego oraz jego mechanika Łukasza Boska z Gwoździanki. Obecne były również stoiska z rękodziełem artystycznym Ewy Tarańskiej, Moniki Korab oraz Andżeliki Szarek, rzeźbą oraz malarstwem Edwarda Gadziny ze Strzyżowa oraz stoisko kosmetycznej firmy Avon. Na stadionie ustawione zostało największe jak dotychczas wesołe miasteczko dla dzieci oraz gastronomia.