Projekt „Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji” dotyczący szkoleń

Osoby w wieku od 30 lat mogą skorzystać ze szkoleń ze spawania, obsługi maszyn cnc, rachunkowości i księgowości, kosmetyki i innych. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:
- osoby zamieszkujące woj. podkarpackie;
- osoby niepracujące w wieku powyżej 30 roku życia;
W ramach szkolenia zyskuje się:
- stypendium na czas szkolenia ( ok. 1017 zł/19 dni szkolenia),    
- zwroty kosztów dojazdu na szkolenie i staż,
- doświadczenie zawodowe w ramach płatnego stażu;
- uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych egzaminem oraz certyfikatem, które pozwoli na realne znalezienie pracy w zawodzie odpowiadającym szkoleniu, w którym weźmie udział.
Więcej informacji na stronie https://rozwojkompetencjiikwalifikacji.pl oraz pod numerem telefonu 604 717 946.

Akcja edukacyjna "#SegregujeMy"

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy". Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych.  Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem inicjatywy jest popularyzacja poprawnego segregowania odpadów i promowanie postaw proekologicznych. Zadaniem, które czeka na dzieci jest poprawne pokolorowanie pojemników na śmieci, a następnie dopasowanie przedmiotów do odpowiednich koszy. Po wykonaniu zadania zachęca się by dzieci zabrały obrazek do domu i umieściły go w widocznym miejscu. Dzięki temu wszyscy domownicy będą wiedzieć, jak poprawnie segregować odpady.  
Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie eco.crl.org.pl

ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych/tablicach ogłoszeń.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR pod linkiem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Zaproszenie na "Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus"

5 kwietnia 2019 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR już po raz trzeci otwiera drzwi biur powiatowych dla swoich beneficjentów. Hasło przewodnie to „Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus”.
Impreza skierowana jest głównie do rolników i ma na celu poszerzenie informacji na temat e-wniosku, który w bieżącym roku stał się formą obowiązkową dla osób starających się o dopłaty bezpośrednie. Impreza odbywa się równocześnie we wszystkich 21 biurach powiatowych ARiMR. Rolnicy w tym dniu mogą liczyć na pomoc i wsparcie w wypełnieniu e-wniosku dla swoich gospodarstw. Specjalnie uruchomione będą dodatkowe stanowiska komputerowe dla beneficjentów, zwłaszcza tych, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w domu lub obawiają się, że nie poradzą sobie z aplikacją. Dzień otwarty ARiMR będzie także okazją do zapoznania rolników ze zmianami, jakie wprowadzone zostały w kampanii 2019 roku.

Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich - szkolenie w Niebylcu

UWAGA, nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia na 8:00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie oraz Wójt Gminy Niebylec  zapraszają na szkolenie w dniu 03.04.2019 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 11 – świetlica, o godz. 8:00  w zakresie: „Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny".

Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2016 r., poz. 885) dla osób które prowadzą ubój na potrzeby własne.
Szkolenie jest bezpłatne, a za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową 17,00 PLN.
Kontakt w sprawie: 17 2773992.