6 maja 2024 r. odbyła się I sesja IX kadencji Rady Gminy Niebylec. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy, a także powołali komisję Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Niebylec został radny Witold Koza z Gwoźnicy Dolnej. Wiceprzewodniczącymi zaś radni Wojciech Drążek z Połomi oraz Piotr Kozdraś z Gwoźnicy Górnej.

W tym dniu również swoje ślubowanie złożył Wójt Gminy Niebylec Eryk Trojanowski. W swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom gminy za wybór. Podziękował również ustępującemu wójtowi Gminy, Panu Zbigniewowi Korabowi, za to, iż zostawia Gminę w bardzo dobrym stanie. Pogratulował także radnym zdobytych mandatów.

Kolejna sesja Rady Gminy Niebylec odbędzie się pod koniec maja.

Pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec IX kadencji 2024-2029 (część 1)

Pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec IX kadencji 2024-2029 (część 2)

pdfWyniki głosowań radnych podczas I sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 r.